Select Page

Category: Огласи и соопштенија

Бесплатна правна помош на лица без државјанство во социјален ризик

Во рамките на проектот „Превенција и намалување на бездржавјанството“ што го спроведува Македонското здружение на млади правници во соработка со  Канцеларијата на УНХЦР се обезбедува бесплатна правна помош на лица без...

Read More