Select Page

Category: Други манифестации

Топол културен бран

Топол културен бран е проект на Министертсво за култура и Општина Кочани кој се реализира во месеците јули и август. Во него се застапени сценско-музички, книжевни, ликовно-изложбени, театарски...

Read More

Ѓурѓовденски обичаи во Оризари

Со цел да се зачува материјалното и духовното богатство поврзано со празникот Ѓурѓовден, Фолклорниот ансамбл „Љупчо Сантов“ од Оризари го организира фестивалот „Ѓурѓовденски обичаи, песни и ора“, кој во 2015 година беше...

Read More