Вкупно

 Деца од 1-3 год.             Деца од 3-6 год.              Женско               Машко              Групи            Деца

Бамби 50                                      97                                 69                        78                       5                   147

Sвездички 42                                     110                                76                        76                       6                   152

Сончогледи 68                                     142                               100                     110                       8                  210

Цветови 52                                     115                                 81                       86                       8                  167

Кикичиња С. Оризари 27                                       20                                 19                       28                       2                    47

Пеперутка С. Бели

Вкупно 239                                    484                              345                      378                     27                 723