На 13 март – 30 седница на Советот на Општина Кочани

Врз основа на членот 33, став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на општина Кочани („Службен...

Read More