ОБЈАВА

Центарот за развој на Источно Плански Регион започнува тендерска постапка за РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА МУЛТИКУЛТУРНИОТ ЦЕНТАР во Кочани, република Северна Македонија со Реф. Бр. CB006.2.21.028 / 01.

Тендерската постапка е во рамките на спроведувањето на проектот „Нашето заедничко минато – пат кон заедничка иднина“- CB006.2.21.028 / 01 со финансиска помош од Интеррег – ИПА ЦБЦ Програма Бугарија – Програма Северна Македонија 2014 – 2020 година.

Тендерското досие е достапно за преглед во Источно Планскиот Регион ул. Ванчо Прке 119, втор кат, 2000 Штип и објавено на следните веб-страници:  http://www.ipa-cbc-007.eu/;  www.eastregion.mk

Крајниот рок за пријавување на тендерот е 04.10.2019, 10:00 часот.

Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на следните веб-страници: http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.eastregion.mk

Тендерското досие е достапно ОВДЕ.