АПТЕКИ

НАЗИВ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО (МАРКЕТОТ) ДАТА
(ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОСТАВА)
РАБОТНО ВРЕМЕ ТЕЛЕФОН
БОСИЛЕК   За крајно итни случаеви за земање ургентен лек со претходна консултација од матичен лекар

070/213-535

033/272-836

ГРАДСКА АПТЕКА

Од Петок 17.4.2020-ПОНЕДЕЛНИК 21:00 часот кога АПТЕКАТА нема да работи, во временскиот интервал од 10:00-20:00 часот, достапни на телефонскиот број 071 261 792

17 април

19 април

7:30-15:30

10:00-15:00

071/261-792

ЗЕГИН АПТЕКА

17,18,19 и 20 април

7:30-15

 

 

МАРКЕТИ

НАЗИВ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО (МАРКЕТОТ) ДАТА (ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОСТАВА) РАБОТНО ВРЕМЕ ТЕЛЕФОН
ТИНЕКС МТ ДООЕЛ -СКОПЈЕ 17 и 18 април Од 08.00 до 22.00 часот 071/302-099
ДПТУ ЖИТО ИЗВОЗ-УВОЗ ДООЕЛ ВЕЛЕС 18 и 20 април Од 09.00 до 17.00 часот

071/310-722

077/545-844

МЕСМОН ДООЕЛ МАРКЕТИ 18,19 и 20 април

18.4 од 8 до 20ч

19.4 од 8 до 15ч

20.4 од 8 до 15ч

076/260-009

077/888-852

ДПТУ КИКИ ДООЕЛ МЕСАРА 17,18,19 и 20 април Од 10 до 19 часот

076/230-185

033/274-100

„МАРКЕТ КАЈ ТОШЕ“ ТИГ ДООЕЛ 17,18,19 и 20 април Од 10 до 18 часот 070/962-521
МИКОМ 98 ДООЕЛ 17,18,19 и 20 април Од 08 до 16 часот 075/309-212
ТП КУПЕР БУРГЕРС 17,18,19 и 20 април Од 16 до 24 часот 077/711-531
ТП ДУШКА БЛАГОЈ АМПОВ ТП ВИНИЦА 17,18,19 и 20 април Од 09 до 23 часот 075/431-142
ЏЕЛАТО ГИС 17,18,19 и 20 април  

070/336-280

070/290-558

078/384-566

МАРКЕТ МБЈ РИЧ МАРКЕТИ С.МОЈАНЦИ И С.ЧИФЛИК  17,18,19 и 20 април Од 10 до 21 часот

078/398-151

078/391-571

АНДОВИ АИА ДООЕЛ С.МОЈАНЦИ  17,18,19 и 20 април Од 09 до 21 часот 078/665-898
ТП ЛАУРА ЈД ОРИЗАРИ 17,18,19 и 20 април Од 10 до 21 часот 078/735-302
М-РИС ДООЕЛ С.ГРДОВЦИ 18,19 и 20 април Од 10 до 18 часот 078/350-580
МАРКЕТ ТП ТАШКОВ МИЛОВАН ОБЛЕШЕВО 18,19 и 20 април Од 09 до 18 часот 074/206-266
ТП СУКИ 17 ЧЕШИНОВО 18,19 и 20 април Од 09 до 14 часот 070/319-898
МАРКЕТ ДОО ДЕН-ДАЛ С.ЧИФЛИК 18,19 и 20 април Од 09 до 20 часот

070/887-927

033/351-081

ЈТД НИКОЛА С.УЛАРЦИ 18,19 и 20 април Од 10 до 16 часот 071/603-663
МАРКЕТ КИРЕ-АС ДООЕЛ С.СОКОЛАРЦИ 18,19 и 20 април Од 10 до 17 часот 071/635-339
СВЕТИ ТРИФУН ДООЕЛ С.КУЧИЧИНО 18,19 и 20 април Од 08 до 16 часот 070/217-679
ТП НИКМАР С.СОКОЛАРЦИ 18,19 и 20 април Од 10 до 16 часот 078/356-543
ТП ЗОРАН М.ГИЧЕВ С.СПАНЧЕВО 18,19 и 20 април Од 09 до 16 часот 078/393-901
ЈТД „ТОШЕ ТРАНС“ С.ЖИГАНЦИ 18,19 и 20 април Од 08 до 19 часот 070/973-902
ДООЕЛ ДАБО-АС С.ТЕРАНЦИ 18,19 и 20 април Од 09 до 18 часот 071/246-051

 

ПИЉАРИ

НАЗИВ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО (МАРКЕТОТ) ДАТА (ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОСТАВА) РАБОТНО ВРЕМЕ ТЕЛЕФОН
ДОО ГО-ДЕ 17,18,19 и 20 април Од 08 до 16 часот

070/537-110

071/366-081

ПАПАЗОВА ЛЕТИ ДООЕЛ 17,18,19 и 20 април Од 08 до 15 078/230-020

 

РЕСТОРАНИ И ПИЦЕРИИ

НАЗИВ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО (МАРКЕТОТ) ДАТА (ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОСТАВА) РАБОТНО ВРЕМЕ ТЕЛЕФОН
РЕСТОРАН АМОР 17,18,19 и 20 април Од 10 до 20 часот 033/279-900
РЕСТОРАН АЛЕ-ДАР КОЧАНИ 17,18,19 и 20 април Од 11 до 19 часот

033/278-001

078/246-144

ДООЕЛ „СТАР АКВАРИУМ“ ПИЦЕРИЈА 17,18,19 и 20 април Од 11 до 23 часот 076/423-517
 ПИЦЕРИЈА ФИЛИТЕА 17,18,19 и 20 април Од 10 до 22 часот 078/511-111
ДООЕЛ ПОСТОЛОВСКИ 17,18,19 и 20 април Од 09 до 22 часот 076/423-514
ПИЦЕРИЈА БОНИТА ДООЕЛ 17,18,19 и 20 април   071/664-301

 

ПЕКАРИ И СЛАТКАРНИЦИ

НАЗИВ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО (МАРКЕТОТ) ДАТА (ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОСТАВА) РАБОТНО ВРЕМЕ ТЕЛЕФОН
ДООЕЛ СИМОСКИ СЛАТКАРА 18 април 6 до 19 часот

078/727-140

078/209-235

МЛАДОСТ АВМ 2014 ПЕКАРА 17,18,19 и 20 април Од 6 до 20 часот

072/207-603

072/207-601