Kонкурс за избор на идејно – архитектонско решение на паркот предвиден на Лукобија во централното градско подрачје во Кочани
ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ