Select Page

Category: Совет

Дневен ред на 2-ра седница на Советот

Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 520/06, 220/012 и 4/2015) ја свикувам 2-рата седница на Советот на Општина Кочани за 15.11.2021 година...

Read More

Дневен ред на 1-ва седница на Советот

Врз основа на член 37 став (1) од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 1-вата (конститутивна) седница на Советот на Општина Кочани за 12.11.2021...

Read More

Дневен ред на вонредна седница на Советот

Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 20 од Статутот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 3/06, 10/06, 4/08, 6/08, 9/08, 7/10,...

Read More

Дневен ред на 60-тата седница на Советот

Врз основа на членот 33, став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина КОЧАНИ („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 60. седница на Советот на Општина Кочани за 23.07.2021 година,...

Read More

Дневен ред на 59-тата седница на Советот

Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 59-тата седница на Советот на Општина Кочани за 30.06.2021...

Read More

Предлог дневен ред за 56-та сединца на Совет на општина Кочани

Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 56-тата седница на Советот на Општина Кочани за 29.04.2021...

Read More

Кочани

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

мЗаедница