Select Page

Category: Совет

Дневен ред на вонредна седница на Советот

Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), член 20 од Статутот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 3/06, 10/06, 4/08, 6/08, 9/08, 7/10,...

Read More

Дневен ред на 60-тата седница на Советот

Врз основа на членот 33, став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина КОЧАНИ („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 60. седница на Советот на Општина Кочани за 23.07.2021 година,...

Read More

Дневен ред на 59-тата седница на Советот

Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 59-тата седница на Советот на Општина Кочани за 30.06.2021...

Read More

Предлог дневен ред за 56-та сединца на Совет на општина Кочани

Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 56-тата седница на Советот на Општина Кочани за 29.04.2021...

Read More

Дневен ред на 54-тата седница на Советот

Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 54-тата седница на Советот на Општина Кочани за 15.03.2021...

Read More

Дневен ред на 53-тата седница на Советот

Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015), ја свикувам 53-тата седница на Советот на Општина Кочани за 25.02.2021...

Read More

Кочани

електронска пријава

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство