Преку жалби и поплаки јавноста може да се искаже за проектот за рехабилитација на левиот коловоз од булеварот „Тодосија Паунов“

Преку жалби и поплаки јавноста може да се искаже за проектот за рехабилитација на левиот коловоз...

Read More