Select Page

Category: Огласи јавни набавки

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БРАНА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА ПРОФИЛОТ “ПОНИКВА 1“,-АРАМИСКА ЧЕШМА КОЧАНИ– ИДЕЕН ПРОЕКТ, ОСНОВЕН ПРОЕКТ И ИСТРАЖНИ ГЕОТЕХНИЧКИ РАБОТИ

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БРАНА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА ПРОФИЛОТ “ПОНИКВА...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!