Select Page

Category: Еднакви можности – Програми, извештаи и акти

Предлог од Здружението на родители „Родителски фронт“ и заклучоци на Комисијата за еднакви можности и на Советот на Општина Кочани

Предлог од Здружението на родители „Родителски фронт“ и заклучоци на Комисијата за еднакви...

Read More

Извештај за реализирани активности за 2022/23 година за реализација на Стратегијата за родова еднаквост и Националниот акциски план, активности реализирани според Локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите на Општина Кочани за 2022 и Локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите на Општина Кочани за 2023 година

Извештај за реализирани активности за 2022/23 година за реализација на Стратегијата за родова...

Read More

Кочани

Сертификат за квалитет IASS: Qua. C 2024 – 2026

ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Мојот данок за мојата општина!