Select Page

Category: Договори јавни набавки

ДЕЛ 2. Поправка и сервисирање (одржување) од овластен сервисер за лесно патничко возило од марката: Volkswagen Passat од 2015 година, и набавка на нови делови, дополнителна опрема, гуми и други стоки за возилото.

ДЕЛ 2. Поправка и сервисирање (одржување) од овластен сервисер за лесно патничко возило од...

Read More

Кочани

Квалитет на воздухот во Кочани во живо

Мојот данок за мојата општина!

електронска пријава

100 дена отчет на Градоначалник Љупчо Папазов

мЗаедница

МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

Лице за прием на пријави од укажувачи

Осогово и лично и различно

моја општина

зелс

ЦРИПР

romacted

Финансиски индикатори на општината

Проект за локална и регионална конкурентност

Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Мобилна апликација за пријавување насилство

СЕРВИСНИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР