Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување КОЧАНИ во периодот од 07.08.2023 година до14.08.2023 година, од 08:00 до 14:00 часот.

 

Јавен повик до  евидентирани невработени лица за вклучување во  Програмата Општинско – корисна работа