Општина Кочани, преку изведувачот на работите „Електрика“, работи на вклучување на уличните светилки кои во периодот на енергетската криза без исклучени.

Според надлежните служби на Општина Кочани се работи реонски и постапно во функција ќе бидат вратени сите улични светилки во градот и во населените места.