Во согласност со процедурите на Светска банка, на 8 август 2019 година со почеток во 11 ч., во салата на Советот на Општина Кочани ќе се одржи јавна расправа и презентација на проектот за изградба на нова градинка во Кочани.

Дневен ред на расправа

Првична оценка за изградба на градинка во Кочани Rev_07.08.19_SPA