Јавен повик 

За учество по постапка за распределување на расположливи лиценци, односно слободни места за користење на изводи на лиценци за авто такси возила.