ЈАВЕН ПОВИК  За пријавување на 10 лица – мажи од општина Кочани кои ќе бидат вклучени во креирање и реализација на туристичките понуди/посети