ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА 10 ЖЕНИ ОД ОПШТИНА КОЧАНИ КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ АВТЕНТИЧНИ И СПЕЦИФИЧНИ ПРОИЗВОДИ ИЛИ ХРАНА