Повикот се однесува за нови предлози од областа на културата. Сите предлози кои беа доставени на општиот повик за креирање на буџетот на Општина Кочани во месец октомври ќе бидат разгледувани заедно со ново пристигнатите.