ЈАВЕН ПОВИК

За поднесување на годишен Извештај на спортските клубови, сојузи и здруженија корисници на средства од Програмата за спорт за 2021 година на Општина Кочани и поднесување на Програми за спорт за 2022 година на Општина Кочани