Со цел учениците да посветуваат повеќе време на физичката активност и спортувањето, кошаркарски и фудбалски екипи од основните училишта во Кочани се организираат во настапи во училишни лиги.

Најуспешните екипи во кошарка учествуваат на државната училишната олимпијада во кошарка, а Општина Кочани ги наградува најсупешните екипи и поединци.