Во дворот на ОУ „Крсте Мисирков“ во Оризари е изграден најновиот затворен спортски објект во Кочани. Изградбата на училишната спортска сала во Оризари заврши на крајот на 2015 година, а ја користат учениците од „Крсте Мисирков“ и неколку спортски клубови.

Спортската сала е со површина од 1 300 м2 и е наменета исклучиво за малите спортови. Има кабинети, гардероби и 500 седишта во публиката. Таа е дел од проектот „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали“ на Министерството за образование и наука, финансиран од Владата на Република Македонија.