Градоначалникот на Општина Кочани и Фудбалскиот клуб „Осогово“ Ве покануваат на презентација во врска со новините во Законот на финансирање на спортот, кое ќе го изврши ревизорската куќа Рафајловски консалтинг на ден 01.06.2017год. во 13.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани.