Во тек е асфалтирањето на улицата „Александар Митев“ во селото Тркање.

Улицата е долга 520 м, со ширина од 3,5 до 5 м. Градежните работи ги изведува фирмата „Коле транс“, како избран економски оператор.

За асфалтирање на оваа улица се обезбедени 2.332.000 денари од Буџетот на Општина Кочани.