Драган Ананиев

Официјален e-mail за контакт со секретарот:

ananiev.dragan@kocani.gov.mk

Телефон: 072 275 641

Драган Ананиев е  роден во Кочани, 1983 г.

Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, насока Новинарство. Магистранд е на студиите по Јавна администрација на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Зборува англиски и полски јазик.

Работел како службеник и раководител на Одделението за човечки ресурси во Општина Кочани.

Оженет е, татко на две деца.

Секретар на Општина Кочани е од 25.10.2023 година.