Дејан Рашков

Официјален e-mail за контакт со секретарот: dejan.raskov@kocani.gov.mk 

Телефон: 072 275 698 

Дејан Рашков е  роден во Кочани, 1982 г.

Дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Работел како службеник и раководител на Секторот за финансиски прашања во Општина Кочани.

Оженет е, татко на две деца.

Секретар на Општина Кочани е од 5 јануари 2022 година.