Овде можете да ги следите во живо седниците на Советот на Општина Кочани.