На улицата „Шукри Шаин“ деновиве Комуналното јавно претпријатие „Водовод“ изврши реконструкција на старата водоводна линија.

Со рекострукцијата на водоводната линија се овозможи надминување на проблемите со водоснабдувањето, како и отстранување на нелегалните приклучувања на линијата.