Од 21 ноември до 6 декември 2018 година тече рокот од Конкурсот за доделување 30 стипендии на редовни студенти жители на општина Кочани за студиската 2018/2019 година.Условите, критериумите, начинот, рокот и местото за поднесување на документите се опишани во целосната објава.

КОНКУРС за доделување на 30 стипендии на редовни студенти жители на општина Кочани за студиската 2018/2019 година

Одлука за распишување на конкурс