13 април 2018 г.

Денеска, со почеток во 13 ч. во салата на Советот на Општина Кочани ќе се одржи работилница за членовите на Советот, на тема: Родова еднаквост и носење родово одговорни политики.

Работилницата ќе ја води Кристина Хаџи-Василева, магистер по родови студии и надворешен соработник на UN Women.

Обуката е дел од активностите од проектот Промоција на родово одговорни политики и родово одговорно буџетирање финансисран од UN Women.