Повторен оглас  за организирање Хепенинг „Денови на оризот 2023“ по пат на јавно наддавање