Во организација на Сојузот на училишен спорт – Кочани, а под покровителство на градоначалникот на Општина Кочани, Ратко Димитровски, на 17 април, на Градскиот стадион „Никола Мантов“ во Кочани ќе се одржи Пролетниот крос-2015. Се повикуваат полнолетните граѓани на Кочани кои сакаат да се учествуваат на Пролетниот крос да се пријават кај проф. Зоран Андонов на тел. 075/922-571