Општина Кочани ги повикува граѓанските организации, пред сè организациите што работат на ромски прашања, да достават предлог-програми за одбележување на 8 Април, Меѓународниот ден на Ромите.
П О В И К
Општина Кочани ги повикува граѓанските организации, пред сè организациите што работат на ромски прашања, да достават предлог-програми за одбележување на 8 Април, Меѓународниот ден на Ромите.

Рокот за доставување на предлозите е до 5 март 2018 година. Предлог-програмите во хартиена форма треба да се достават до Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани.

За одбележување на Светскиот ден на Ромите 2018 година, се предвидени средства во Програмата за култура на Општина Кочани, кои ќе бидат распределени на граѓански здруженија според видот и квалитетот на активностите што се предлагаат.