Продолжуваат активностите во склоп на проектот Јавни работи, мерка 6 и расчистување на повеќе локации во градот.

Расчистен е влезот на Оризари, кејот на реката „Масалница“, а денеска се расчистува улицата „Кирил и Методиј“.