Општина Кочани за учениците од петте основни училишта во Кочани кои потекнуваат од социјално ранливи семејства обезбеди основен училиштен прибор и училишни ранци за 158 ученици.

Бројот на училишните ранци и училишниот прибор е утврден според евиденција и список од самите училишта.

За учениците од ромската националност училиштен прибор обезбеди Здружението „Авена“, а Општина Кочани обезбеди 100 ранци кои заедно се дистрибуираат преку училиштата.