Претседател  на Советот на Општината од 2017 – 2021 г.

 

д-р Томе Солевски

Политичка партија: СДСМ и коалиција

Емаил: tome.solevski@kocani.gov.mk

Телефон: 072 275 621

Лекар, специјалист по хирургија. Живее во Кочани. Работи како хирург во Јавната здравствена установа Општа болница во Кочани. Претседател е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

Членови на Советот:

Благој Ситновски

Политичка партија: СДСМ и коалиција

Емаил: blagoj.sitnovski@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-609

Живее во Кочани. Дипломиран политиколог. Пензионер. Член е на Советот на Општина Кочани во втор мандат. Првиот мандат го имаше во периодот од 2000 до 2004 г.

Гордана Антова

Политичка партија: СДСМ и коалиција

Емаил: gordana.antova@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-687

Дипломиран професор по математика на ПМФ. Живее во Кочани. Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

Сашко Стефановски

Политичка партија: Нова социјал-демократска партија

Емаил: sasko.stefanovski@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-620

Дипломирал на ПМФ, Институтот за географија. Член е на Нова социјал-демократска партија и претседател на кочанскиот огранок од 2009 г. Втор мандат е член на Советот на Општина Кочани.

Дени Богатинов

Политичка партија: Либерално демократската партија

Емаил: deni.bogatinov@kocani.gov.mk

Телефон: 076/397-225

Живее во Кочани. Невработен. Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

Валентина Андонова

Политичка партија: ДОМ

Емаил: valentina.andonova@kocani.gov.mk

Телефон: 070/249-451

Дипломиран инженер технолог. Живее во Кочани. Корисник на семејна пензија. Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

 

Ѓорѓи Алексов

Политичка партија: СДСМ и коалиција

Емаил: galeksov@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-625

Дипломирал на МСИ – Факултет за економија и организација на претприемништвото, департман – Финансии и кредит. Активно зборува англиски јазик. Од 2009 година континуирано е член на Советот на Општина Кочани.

Мите Ѓорѓиев

Политичка партија: СДСМ и коалиција

Емаил: mite.gorgiev@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-615

Живее во С. Грдовци. Невработен. Член е на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

Емилија Серафимова

Политичка партија: СДСМ и коалиција

Емаил: emilija.serafimova@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-617

Работи во ПЗУ Аптека „Ескулап“ – Штип. Живее во Кочани. Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

 

Станка Захариева

Политичка партија: СДСМ и коалиција

Емаил: stanka.zaharieva@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-616

Живее во Кочани. Невработена. Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

 

Лазо Митев

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: lazo.mitev@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-618

Живее во населбата Оризари. Работи како матичен лекар во сопствената ординација ПЗУ „Еуромедика 05“ во Оризари. Член е на Советот на Општина Кочани со втор мандат.

 

Ангел Максимов

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: angel.maksimov@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-619

Работно искуство: правник во Стопанска банка – Кочани, директор на Македонски пошти – Подружница Кочани, директор на Македонски пошти – Скопје, претседател на Управен одбор на ПИОМ на РМ. Пензионер. Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

 

Снежана Хаџи Паунова

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: snezana.hadzipaunova@kocani.gov.mk

Телефон: 072-275-623

Живее во Кочани. Работи во Државната изборна комисија, Подрачно одделение – Кочани. Втор мандат е член е на Советот на Општина Кочани. Првиот мандат го имаше во периодот од 2009 до 2013 г.

 

Јордан Димитров

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: jordan.fimitrov@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-614

Вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ПЕ – Кочани. Дипломиран инженер на Шумарскиот факултет во Скопје. Магистер по економски науки на Меѓународниот славјански универзитет – „Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија“. Втор мандат е член на Советот на Општина Кочани.

 

Гордана Арсова

Политичка партија: Социјалистичка партија на РМ

Емаил: gordana.arsova@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-612

Живее во Кочани. Дипломиран правник. Работи како адвокат.

Дарко Стојчевски

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: darko.stojcevski@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-613

Работи во Министерството за труд и социјална политика. Член е на Советот на Општина Кочани со втор мандат.

Татјана Лазарова Осоговска

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: tatjana.osogovska@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-624

Живее во Кочани. 25-годишно работно искуство во делот на образованието како наставник во одделенска настава, училиштен педагог, директор на основно училиште. Работи во Бирото за развој на образование, Подрачно одделение – Кочани. Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

Кирил Ѓеорѓиев

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: kiril.georgiev@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-691

Живее во Кочани. Средно училиште завршил во СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани на струката економски техничар. Апсолвент на Правен факултет. Невработен. Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.

Венко Крстевски

Политичка партија: Независната листа советници

Емаил: venko.krstevski@kocani.gov.mk

Телефон: 072/275-622

Живее во Кочани.

Студент.

Член на Советот на Општина Кочани од 2017 г.