ПРЕТСЕДАТЕЛ  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА ОД 2021 – 2025 Г.
 
ЛАЗО МИТЕВ

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: lazo.mitev@kocani.gov.mk

Телефон: 

Живее во населбата Оризари. Работи како матичен лекар во сопствената ординација ПЗУ „Еуромедика 05“ во Оризари. Претседател е на Советот на Општина Кочани.

Членови на Советот:

ГОЦЕ МАРКОВ

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: gmarkov10@yahoo.com

Телефон:  075-236-586

Живее во Кочани.  Дипломиран здравствен работник, евработен во Ј.З.У. ,,Општа болница со проширена дејност” како Специјалист по семејна нега и патронажна медицина. Mоментално Магистранд на Психологија на менаџмент и организациско работење во Скопје.

ИВАНА МАКСИМОВА

Политичка партија: СДСМ

Емаил: ivana.maksimova@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Родена на 04.12.1983 година во Кочани. Дипломира на Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, насока-геодезија и веќе дванаесет години работи во приватен сектор во областа на геодезијата.

САЊА АТАНАСОВА

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: sanja.atanasova@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани, во с. Тркање. Дипломиран психолог. Работи во приватен сектор.

ЛИДИЈА СЕРАФИМОВА

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: lidija.serafimova@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Дипломиран професор по предучилишно воспитување. Работи како воспитувач во ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ Кочани, каде што во периодот од 2014 – 2018 година ја има извршувано функцијата директор.

ТОШЕ МИХАЈЛОВ

Политичка партија: ЛДП и ДОМ Коалиција

Емаил: toshe.mihajlov@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Дипломиран инженер по менаџмент и Дипломиран инженер по логистика.

 

ТОМЕ СОЛЕВСКИ

Политичка партија: СДСМ

Емаил: tome.solevski@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Работи како лекар, хирург во Јавната здравствена установа Општа болница во Кочани.

МАРЈАНЧО СТОИМЕНОВ

Политичка партија: СПМ

Емаил: marjancho.stoimenov@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Работи во приватен сектор, како управител на сопствен бизнис.

АКИ АКИОВ

Политичка партија: ПДПР

Емаил: aki.akiov@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Работи како раководител на Одделението за јавна чистота во КЈП „Водовод“ – Кочани. Активно е вклучен во сите проекти кои ја засегаат ромската заедница.

 

КРИСТИНА АТАНАСОВА-АРСОВА

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: kristina.a.arsova@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Дипломиран актер на факултетот за драмска уметност. Вработена како актер во НУЦК „Ацо Шопов“ – Народен театар во Штип. Во својата актерска кариера има остварено 45 актерски улоги и две режии, многубројни снимени телевизиски проекти, реклами, бајки, приказни, ситхом серии… Во периодот од 2016 – 2019 година ја извршува функцијата дректор на НУЦК „Бели мугри“ – Кочани.

 

ВАСЕ АЛЕКСОВ

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

Емаил: vase.aleksov@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Работи во приватна компанија како комерцијалист.

 

ДУШАНКА ГОРГИЕВА-ТРПЕВСКИ

Политичка партија: СДСМ

Емаил: dushanka.g.trpevski@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Вработена во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност-Кочани како специјалист по детска и превентивна стоматологија, магистер по здраствен менаџмент.

 

ИЛЕ МАЛИНОВ

Политичка партија: СДСМ

Емаил: ile.malinov@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во с. Грдовци, Кочани. Работи во приватен сектор, како управител на сопствен бизнис.

 

ТОДОРКА ТАКОВСКА

Политичка партија: СДСМ

Емаил: todorka.takovska@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Дипломиран професор по италијански и македонски јазик. Работи како овластен судски преведувач од италијански на македонски јазик и обратно. Од 2005 година активно вклучена во воспитно-образовниот процес како професор по италијански јазик во Јазичен центар „Амичи“. Последните 5 години се реализира како директор на приватна детска градинка „Амичи“.

 

ВЕСНА СЕНЕСОВА

Политичка партија: ВМРО – Народна партија

Емаил: vesna.senesova@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Дипломиран економист. Работи како директор на Експозитура Виница на Шпаркасе Банка АД Скопје.

ИВИЦА ЛАЗАРОВ

Политичка партија: СДСМ

Емаил: ivica.lazarov@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. По професија е дипломиран економист.

ВЕНКО КРСТЕВСКИ

Политичка партија: Независната листа советници

Емаил: venko.krstevski@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Член на Советот на Општина Кочани од 2017 година.

МИРЧЕ СТОЈКОВ

Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

Емаил: mirche.stojkov@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Дипломиран историчар, магистер по Политички науки. Работи како професор по историја во СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани.

ЖАКЛИНА ФИЛИПОВСКА-СВЕЌАРОВСКА

Политичка партија: ЛЕВИЦА

Емаил: zaklina.f.svekjarovska@kocani.gov.mk

Телефон:

Живее во Кочани. Работи како професор по македонски јазик и книжевност во СОУ „Гошо Викентиев“ – Кочани.