Министерството за образование и наука спроведува анализа на соодветноста на постојните образовни профили кои ги нудат училиштата, како и на потребата од нови профили кои им се потребни на компаниите, но не се вклучени во стручното образование.

Во прилог е поставен линк со краток прашалник наменет за компаниите, со чие пополнување тие ќе придонесат кон учеството во овој исклучително важен процес.

Прашалникот да се пополни во рок од три дена.

Линк до прашалникот.