Од вторник, 16 март 2021 година, изведувачот на работите „Битем“ од Скопје ќе ги започне подготвителните работи за асфалтирање на „Станбената улица“ бр. 1, зад објектот на Поштата во Кочани.

Се известуваат станарите од станбениот комплекс да го ослободат паркингот за полесно и побрзо одвивање на градежните работи.