Во склоп на комуналното и хортикултурното уредување на повеќе локации во градот, по расчистувањето на стариот Градски Парк, деновиве беше поставено и пуштено во функција новото јавно осветлување во паркот.

Во периодот којшто следува ќе бидат поставени корпи за отпадоци, клупи и фонтана.