Врз основа на Заедничката конвенција бр. 03-2106/1 од 01.12.2023 година, за реализација на проектот „Зад урбаното“ , финансиран од URBACT IV програмата на ЕУ , склучена помеѓу Општина Кочани, Creacció Agencia d’emprenedoria, innovació i coneixement SL како лидер партнер, и другите партнери во проектот: општините Sanata Maria da feira, Hradec Kralove, Machico, Tartu Szabolcs 05, Bram, Treviso и Bucharest-Ilfov Intercommunity Development Association for Public Transport,  Општина Кочани објавува повик за доставување на понуди за „УСЛУГИ   за експертиза – за подготовка и формулирање на План за одржлива мобилност за Општина Кочани“.

 

Тендерската документација може да ја симнете на следниов линк.