На 8 јануари 2021 година (петок), со почеток во 10 часот, во салата на Мултикултурниот центар, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 51. седница, со единствена точка на дневниот ред:
Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2021 година.