Официјална веб страна на проектот PREPARE (ПРИПЕР) –Промовирање заштита на природата и учење за климатските

Проектот PREPARE (ПРИПЕР) –Промовирање заштита на природата и учење за климатските  финансиран од Европската Унија преку ЕРАЗМУС+ програмата координатор на проектот е општина Ушак од Турција доби нова веб страна.

На следниот линк можете да ги следете активностите на проектот:

https://www.prepareproject.eu/EN/

Како и на официјалните страни на проектот на социјалните мрежи:

https://www.facebook.com/prepareeu

https://www.instagram.com/prepareproject/

https://www.linkedin.com/in/prepareproject/