На стадионот „Никола Мантов“ во Кочани, на крајот на август се одржува манифестацијата „Отворени забавни фудбалски школи“, во која околу една седмица, деца до 12 години, преку разни игри и натпревари спортувајќи се дружат и се забавуваат.