Општина Кочани објави Повик за поднесување на понуди за изведба на градежни работи за Регулација на дел од Кочанска Река. Подетални информации во огласот во прилог.