Општина Кочани објави оглас за јавна набавка: Изградба на ул.,, Лазар Стоименов“ во с.Оризари. Повеќе информации на следниов линк