Општина Кочани објави оглас за јавна набавка за Вршење услуги- слободен превоз на патници за потребите на Општина Кочани и за други субјекти за кои општина Кочани обезбедува превоз. Повеќе на линкот