Општина Кочани објави оглас за јавна набавка на услуги за Вршење на надзор над изградба на инвестициони објекти. Повеќе информации на линкот