Општина Кочани објави оглас за доделување на договор за јавна набавка на услуги и тоа:Дезинсекција на подрачјето на општина Кочани

 

Набавката е делива на два дела и тоа:

ДЕЛ1. Терестичко дезинсекционо и ларвицидно третирање на комарци со водно растворлив широкоспектарен инсектициден препарат за третирање, одобрен од Биро за лекови, како и рачно третирање на зелени површини против инсекти (комарци, крлежи, болви…) по потреба.

ДЕЛ2. Авио третирање со водно растворлив широкоспектарен инсектициден препарат за третирање на комарци, одобрен од Биро за лекови.

Повеќе информации на линкот: