Општина Кочани објави оглас за доделување на договор за јавна набавка за Реконструкција на дворот на ОУ Малина Поп Иванова. Во прилог линк од објавениот оглас.