Озвучување и осветлување на културни и други настани организирани од Општина Кочани

Општина Кочани објави оглас за доделување договор за јавна набавка Озвучување и осветлување на културни и други настани организирани од Општина Кочани

Повеќе информации на следниов линк