Одговор на барање за советници

Одговор на барање за Совет за превенција 

Одговор на барање  за програма на Роми

Одговор  на барање за изградба на објкети за Роми  

Одговор на барање за семејно насилство   

Одговор на барање за реализација на програмата за животна средина 

Одговор на барање на јавни  набавки 

Одговор на барање за животна средина

Одговор на барање за родова застапеност на вработени роми  

Одговор на барање за изградба на куќа

Одговор на барање за застапување на адвокат 

 Одговор на барање за изградба на пат до малата хидроцентрала 

Одговор на барање за управна постапка

Одговор на барање за финансиски средства за медиуми 

Одговор на барање за сопственост на бандера 

Одговор на барање за локална стратегија за млади   

Одговор на барање за кучиња скитници  

Одговор на барање за адвокатски услуги

Одговор на барање за договор за дело  

Одговор на барање за привремено ангажирани лица